Evidence členů

02.02.2013 22:08

 Zpráva z ČKS zaslaná předsedům ZKO

  • Na základě požadavků MŠMT musí ČKS evidovat i další údaje, které budou předkládány současně s požadavky na dotace ze státního rozpočtu.

  • V této souvislosti Vás prosím o pečlivou kontrolu stávajících údajů a zasílání takových údajů, které by vylučovaly záměnu písmen nebo číslic.

  • Stejně jako v minulosti, provede NŠMT porovnání s evidencí obyvatelstva a všechny údaje, které nebudou souhlasit budou důvodem k vyřazení takové osoby ze seznamu členů ČKS.

  • Nově jsou v přehledech uvedeny údaje . rodné číslo bez lomítka, pohlaví, ůdaj o druhu členství a výši členského příspěvku v ZKO ). v souvislosti s novými termíny předkládání členské základny MŠMT musel být poslední termín doplnění v daném roce zkrácen do 31.8.

  • Za pochopení tohoto náročného úkolu předem děkuji,

  • Jaroslav Šmolík v.r. Předseda ČKS