Kateřina Zimanová

15.05.2019 20:07

Eliot Danarny

*31.3.2013

Dalmatin

 
Zkoušky: ZOP, BH, Coursingová licence, agilityA1                 
Výstavy : Krajský vítěz Louny, Oblastní vítěz Chomutov
Úspěchy: