Registr psů bez prokázaného původu v evidenci ČKS

03.02.2015 18:00

Registr psů bez prokázaného původu v evidenci ČKS .

   Český kynologický svaz provádí od ledna 2011 registraci psů bez prokázaného původu , kterým  vystavuje výkonnostní průkaz na základě předložení žádosti s dokladem o očipování jedince.

  Tento průkaz opravňuje jedince k účasti na všem akcích konaných organizacemi FCI u nás i v zahraničí a na rozdíl od ostatních organizací, které po našem vzoru začaly psy BPP evidovat je natolik jedinečný , že evidence zkoušek těchto u ČKS registrovaných jedinců z akcí posouzených rozhodčími delegovanými ČKS je samostatnou části  centrální evidenci plemenné knihy .

  Každý se tedy již dnes může na stránkách ČKS ( www.kynologie.cz) podívat , kdo, se kterým psem ( a to s průkazem původu nebo registrem BPP ), kdy,kde ,s jakým výsledkem ( body , známka)  a u kterého rozhodčího zkoušku absolvoval( splnil nebo nesplnil ). Prozatím  jsou k disposici přehledy za rok 2009, 2010 a  2011. Na stránkách ČKS naleznete i počty a úspěšnost zkoušek za uvedená období.

  Tuto skutečnost  zveřejňujeme zejména proto , že  informace o tom, že nečlen ČKS nemůže mít svého psa v registru psů BPP ČKS  jsou slušně řečeno naprosto nekorektní a pro tazatele  matoucí a zavádějící .  

  Chcete mít výsledky zkoušky evidované u ČKS  i  Vy ?  Chcete se pochlubit jejím složením ve zveřejněném  seznamu zkoušek za daný rok  na stránkách ČKS ?

   Registrujte se u ČKS !    

   U jedinců s průkazem původu vydaným ČKS, kteří splnili zkoušku u jiné organizace než je ČKS je třeba zaslat xerokopii potvrzení o vykonané zkoušce na adresu PK ČKS , tak aby mohla být uvedena u potomků daného jedince co nejdříve. I tato zkouška se následně objeví v přehledu vykonaných zkoušek, evidovaných ČKS.

  Evidenci zkoušek psů v registru BPP u jiných organizací  ČKS neprovádí !