Poslušnost

Výcviky jsou pro členy ZKO po celý týden; pozor pravidelně v soboty probíhá obrana, a nedělní dopoledne jsou rezervována pro veřejnost.   
 
Hlavní výcvikářkou je Petra Šimková tel:  777 606 869
                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časy tréninků se mění v závislosti na počasí a ročním období.