Revizní komise

Vedoucí revizní komise :  Andrea Korunková
Člen revizní komise :  Kateřina Zimanová                        
Člen revizní komise :  Dana Křesáková