Navrhované změny Mezinárodního zkušebního řádu IPO

08.10.2011 08:50

pouze pro předběžnou informaci)

 

 

Navrhované změny Mezinárodního zkušebního řádu IPO

Mezinárodní pracovní skupina komise pro pracovní psy FCI ve složení pánů : Frans Jansen , Günher Diegel, Wilfried Schäpermeier, Edgar Scherkl, Pierre Walhlström, Fons Van den Bosch a Robert Markschläger zpracovala  návrhy a z nich vytvořila 1. koncept Mezinárodního zkušebního řádu IPO. Tento koncept byl v březnu 2010  rozeslán zpět výcvikovým komisím jednotlivých členských zemí, aby ho posoudily a vyjádřily se k němu. Své připomínky mohou ještě posílat do května 2010 a tímto datem se „kolotoč“ změn a úprav uzavírá.

FCI komise  pro pracovní kynologii předpokládá, že by upravený mezinárodní zkušební řád mohlo předsednictvo FCI schválit ještě v roce 2010 a od 1. ledna 2011 by už mohl začít platit.

Předesílám, že v novém zkušebním řádu nejsou velké změny. Nedochází k žádným zásadním změnám cviků, povelů nebo bodování. Určité úpravy tu samozřejmě jsou. Do nového řádu budou zařazeny některé nové zkoušky, známé především z německého SchH/VPG řádu.

 

Nový řád začíná preambulí, kde se mluví o tom, jak důležité místo v životě člověka vždycky zaujímal a pořád zaujímá právě pes. Že cílem všech aktivit a výcviků je pes, který žije v harmonické shodě s člověkem.

Dále se zde nově objevují popisy nesportovního chování psovoda, tabulkové seřazení a popsání diskvalifikací a povinného strhávání bodů za pomáhání psovi při předvádění jednotlivých cviků. Pomoc zde musí rozlišit rozhodčí od jednoznačně účinné a úmyslné až po bezděčnou, neúmyslnou a postihovat toto chování psovoda strhnutím až 2 známek z hodnocení cviku.

Tento zkušební řád má obsahovat následující zkoušky :

FPr 1.-3.stupeň - tyto zkoušky dnes známé a myslím mezi psovody velmi oblíbené

UPr 1.-3.stupeň - zkoušky sestávající se pouze ze cviků poslušnosti

SPr 1.-3.stupeň - zkoušky sestávající se pouze ze cviků obrany

STp 1.-3.stupeň – zkoušky tzv. vyhledávací, kdy pes vyhledává předměty v 1. stupni vlastní, 2 kusy, o velikosti 10x3x1 cm, prostor na vyhledání je 20x30 m, čas hledání 10 minut.

2.stupeň : cizí předměty, 4 kusy, velikost 10x3x1 cm, prostor 20x40 m, čas 12 minut.

3.stupeň: cizí předměty, 5 kusů, velikost 5x3x1 cm, prostor 30x50 m, čas 15 minut.

BH/VT

IPO-V

IPO 1.-3.stupeň

IPO-FH1

IPO-FH2

Jednotlivé zkoušky obsahují úplně stejné cviky, tak jak je známe. Objevují se zde tyto následující úpravy.

Zdůrazňuji, jsou to zatím pouze návrhy

 

STOPY

Má platit, pokud pes nenajde ani jeden předmět, musí ze stopy dostat maximálně známku „uspokojivě“. Tedy za předměty u každé zkoušky, na každém stupni je navrhováno 21 bodů.

Předmět označený s pomocí psovoda posuzovat jako přešlý, za označení předmětu, který tam není, strhnout 2 body, pokud bude na stopě zvěř, má psovod právo dát psovi povel lehni a na pokyn rozhodčího pak pokračovat. U zkoušky IPO1 je dovoleno příležitostné chválení psa na stopě.

Ukončení a diskvalifikace na stopě je popsáno tabulkovou formou.

 

POSLUŠNOST

Právě u poslušnosti se zde velmi naléhavě zdůrazňuje, že pes má cvičit s radostí, ochotně, s velkou dávkou sebedůvěry a nemá působit ustrašeně. Psovod a pes mají vyvolávat dojem naprosto sehraného, přátelského týmu.

Upozornění na důležitost hodnotit základní postoj u každého cviku

Při hodnocení je zde navrhováno, jak je možné rozdělit bodově jednotlivé cviky na části, např. cvik „odložení za pochodu“ rozdělit na dvě části po 5 bodech. V první části hodnotit základní postoj, rozvoj cviku a provedení sedni. Ve druhé části hodnotit chování psa až do zakončení cviku včetně konečného základního postoje.

U zkoušky IPO1 podávat hlášení se psem na vodítku.

U všech zkoušek a cviků : nepovede-li se cvik na třetí povel, hodnotit cvik nulou a neprovede-li část cviku ani na třetí povel, hodnotit tento cvik maximálně známkou „nedostatečně“.

Ke změně dochází u aportů. Minimální vzdálenost od překážek je 5 metrů  a aby mohlo dojít k dílčímu hodnocení cviku, musí pes přinést aport. Tedy na dílčí hodnocení už nestačí pouze skoky nebo šplhy. Pokud psovod odhodí aport šikmo a jde si ho opravit, musí pes zůstat sedět na místě. Pokud vstane, ale zůstane před překážkou, je strhnuta jedna známka z bodování. Pokud jde však za psovodem za překážku, je cvik hodnocen nulou. Pokud pes shodí při skoku tam překážku, psovod cvik opakuje, ale mínus 4 body v hodnocení cviku.

Pokud pes při vysílání nelehne ani na druhý dodatečný povel, ale zůstává na místě ( stojí nebo sedí) – mínus 5 bodů, pokud se nepovede na tento druhý dodatečný povel psa zastavit – 0 bodů za cvik vysílání.

 

OBRANA

Zde je navrhováno : obrany začínat hlášením u rozhodčího, u zkoušky IPO1 se psem na vodítku, u ostatních stupňů s odpoutaným psem. Poté se psovod přesouvá na určené místo k prvnímu vyslání. Zde si psovod u zkoušky IPO1 odpoutá psa.

Pokud pes v maketě při vyštěkávání zakousne a sám nepustí, má psovod v základním postoji na určeném místě před figurantem možnost na pokyn rozhodčího odvolat psa povelem „k noze“. Pokud pes pustí - mínus 9 bodů.

U zkoušky IPO1 jsou dány dvě možnosti, jak odvolat psa od figuranta. První možnost – tak jak se běžně dělá, psovod pět kroků od figuranta, odvolává psa povelem „k noze“, druhá možnost – psovod si na pokyn rozhodčího dojde ke psu a povelem  „k noze“ si ho odvede na určené místo do základního postoje.

U cviku „pokus o útěk“ musí psovod použít u všech stupňů zkoušek pro zadržení figuranta povel „drž“. Pokud cvik pes provede bez tohoto povelu – mínus 1 známka z hodnocení.

 

U zkoušek stopařských IPO-FH1,2 nejsou navrhovány změny. Délka, stáří, počet lomů, úseků i předmětů - vše je zachováno. Začátek stopy – nášlap je označen cedulkou. Nově je tu navrhováno pouze bodové hodnocení předmětů – i zde předměty hodnoceny 21 bodem.

 

Z výše uvedeného si každý znalý současného zkušebního řádu udělá obrázek o tom, že se nic převratného nechystá. Navrhovatelé mají snahu podrobněji popsat, jak je cvik hodnocen, každý cvičitel by se měl ze zkušebního řádu dozvědět, jak cvik přesně vypadá, jak se může chovat, co je dovoleno a co ne.

 

 

Napsala ing. Lea Šveráková