Nejčastější „klíštěcí“ a „bleší“ chyby

10.04.2014 18:28

Nejčastější „klíštěcí“ chyby a omyly

  • Nedostatečná aplikace antiparazitika. Nejčastější chybou je nedostatečná četnost použití antiparazitik. Je mnoho chovatelů, kteří použijí spot-on přípravek (s doporučovanou měsíční aplikací) pouze 1-3x do roka. Přitom sezóna klíšťat začíná na přelomu března a dubna (letos ještě dříve) a končí až s prvními mrazy.

  • Použití přípravků až po objevení klíšťat. Použití přípravků až po objevení cizopasníka vede ke zvýšení rizika přenosu infekčních onemocnění přenášených klíšťaty. Včasná aplikace omezí i nutnost odstranění klíštěte.

  • Neodborné odstraňování klíšťat. Neodborné odstraňování klíšťat může vést k přetržení parazita a následně k nutnosti chirurgického odstranění „hlavičky“ klíštěte. Používejte speciální pinzetu.

 

Nejčastější „bleší“ chyby a omyly

  • To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.“ Blecha je sice převážně druhově specifickým parazitem, to znamená, že psí blecha preferuje psí kůži, ale je-li v „nouzi,“ vezme zavděk i lidskou krví. V ordinaci se pravidelně stává to, že klient vyhrne tričko a sám ukazuje následky invaze parazitů na vlastním těle.

  • Blecha = celoroční nebezpečí. Většina klientů si neuvědomuje celoroční nebezpečí infekce blechami.

  • Chybné použití přípravků. Je třeba dbát na to, aby byly striktně rozlišeny přípravky pro psy a kočky. Existují antiparazitika, která jsou pro kočky po aplikaci životně nebezpečná. Setkal jsem se několikrát s chovatelským nešvarem aplikace jednoho přípravku na oba druhy zvířat. Antiparazitární obojky po nasazení ze zvířete nesnímáme. Jejich účinek je dostatečný pouze při dlouhodobém 24hodinovém nasazení.

  • Jednorázové odblešení neřeší zablešení zvířete. Aplikace spot-on přípravků musí být prováděna opakovaně v měsíčních intervalech a to nejméně ve třech cyklech. Ideální je celoroční ochrana. Po jednorázovém odblešení sice zbavíme zvíře blech na něm přítomných, ale v průběhu následných týdnů a měsíců dochází v okolním prostředí k dovylíhnutí vývojových stádií blech a ty se pak na zvířeti znovu objevují.

  • Promoření domácnosti a její ošetření. Málokdo ví, že 95 % blech, resp. jejich vývojových stádií se nachází mimo zvíře. To znamená v pelíšcích, kobercích, sedačkách, parketách, autě, v okolním prostředí. Jak již bylo zmíněno, na zvířeti se nacházejí pouze dospělé blechy. Proto je důležité používat přípravky, které pomáhají omezovat tato vývojová stádia v prostředí. K tomu je třeba mechanicky (vysát, vyprat) ošetřit prostředí, ve kterém se zvíře nejvíce zdržuje.

Text: MVDr. Václav Bartoš

Veterinární klinika ZooVET, Hradec Králové