Podmínky pro získání šampionátů

24.11.2011 08:03

 

 

   

 

INTERCHAMPION (FCI)
a) nutno získat 4x CACIB
b) nejméně od 3 různých rozhodčích
c ) čekatelství nejméně ze tří různých zemí FCI, bez ohledu na počet konkurentů
d) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den!
Pozn. I:Kartička CACIB získaná na výstavě je pouze osvědčením o nároku na čekatelství. Udělení je vázáno na potvrzení čekatelství CACIB z FCI !
Pozn. II.: udělení počtu CACIBů různým varietám jednoho plemene závisí na rozhodnutí generálního zasedání FCI
O titul se z ČR žádá: ČMKU, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Zasílá se: originál šedobílých potvrzení titulu CACIB z FCI, kopie rodokmenu psa
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION (ČMKU)
a) CAJC se uděluje ve třídě mladých na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová
b) nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Český šampion!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích
d) ve věku psa 9-24 měsíců
O titul se žádá: ČMKU, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Zasílá se: originál karet CAJC, kopie rodokmenu psa; Diplom bude vrácen na dobírku. Lze vyřídit i osobně v úředních hodinách(úterý 8-17). Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!
ČESKÝ ŠAMPION od 1.4.2011

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:

1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu:
Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.

b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě psů a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.

c) u FCI zatím neuznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC

2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna - kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,

3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR,

4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad.

Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

ČESKÝ GRAND ŠAMPION
1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.
2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou CMKU.
3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.
4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR
5. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.
6. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu CMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION
Podmínky pro psa a feny::
1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP
2) ocenění minimálně od 2 rozhodčích
3) započítávají se výstavy konané v ČR
4) započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005)
5) titul bude udělován od 01. 01. 2006
6) diplom vystavuje sekretariát CMKU
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH (SKJ)
a) CAJC se uděluje ve třídě mladých na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová
b) nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců(tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Slovenský šampion krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích
d) ve věku psa 9-24 měsíců
O titul se žádá: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Slovensko
Zasílá se: originál karet CAJC, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa a doklad o zaplacení. Poplatek za Slovenského šampióna krásy mladých 10 ?. Poštovné a balné v SR 3 ?, do zahraničia 5 ?. Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů !
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY (SKJ)
a) CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, šampionů(vítězů) na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 4x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě) nebo 3x CAC a 3x Res. CAC, které mohou nahradit 1x CAC. ! Potřebný CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen výhradně 3x res. CAC z mezinárodní výstavy!
c) dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí
O titul se žádá: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Slovensko
Zasílá se: originál karet CAC, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa. Poplatek za Slovenského šampióna krásy 10 EUR. Poštovné a balné na území SR 3 ?, do zahraničí 5 ?.
SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPION KRÁSY (SKJ)
a) Pes/fena musí být držitelem titulu Slovenský šampion krásy
b) Je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
c) CACe musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími
d) Jeden z potřebných CACů je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB.
O titul se žádá: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Slovensko
Zasílá se: originál karet CAJC, kopie posudkových listů, kopie diplomu slovenského šampiona krásy, kopie rodokmenu psa; Poplatek za Slovenský Grand šampionát 15 ?. Poštovné a balné na území SR 3 ?, do zahraničí 5 ?.
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV(SKJ)
1. Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
2. V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
3. Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov, kópiu preukazu o pôvode psa a doklad o zaplatení. V rámci Slovenska je možné využiť aj dobierku.
Poplatok za Slovenský šampión veteránov 5,- ?. Poštovné a balné na území SR 3 ?, do zahraničia 5 ?
RAKOUSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (ÖKV)
a) čekatelství šampiona mladých "Jugendsieger" se uděluje ve třídě mladých na výstavách s udělováním CACA (čekatelství Rakouského šampiona)
b) nutno získat 3x Jugendbester nebo 2x Jugendbester ze třídy mladých a 1x CACA z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (toto CACA již nelze použít pro uznání titulu Rakouský šampion krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích
d) ve věku psa 9 - 24 měsíců
O titul se žádá: ÖKV, Siegfried Marcus Strasse 7, A-2362 Biedermannsdorf - Austria
Zasílá se: originál karet Jugendbester, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa. Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů !
RAKOUSKÝ ŠAMPION (ÖKV)
a) CACA a res. CACA se uděluje v mezitřídě, ve třídě otevřené a šampionů na výstavách: mezinárodní, národní a klubová v Rakousku
b) nutno získat 4x CACA v rozpětí nejméně rok a den
c) nejméně od 3 různých rozhodčích
d) nejméně ze dvou mezinárodních výstav
O titul se žádá: ÖKV, Siegfried Marcus Strasse 7, A-2362 Biedermannsdorf - Austria
Zasílá se: originál karet CACA, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa.
Pozn.: na držitele res. CACA přechází CACA jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC, má již od ÖKV udělen titul Rakouského šampiona.
NĚMECKÝ ŠAMPION (VDH - CHAMPION)
a) 4 čekatelství CAC VDH, z toho minimálně dvě z mezinárodních nebo národních výstav.
b) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a den.
c) čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
Diplomy vyřizuje: Verband für das Deutsche Hundewesen e.V., Postfach 104154, 44041 Dortmund. Zasílá se: originál karet CAC VDH, kopie rodokmenu a 35 EUR!
SCHÖNHEITSCHAMPION PSK
a) 5 čekatelství CAC potvrzované na PSK - Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e.V.
b) 1 kartička SA udělovaná jednou za rok na zemské výstavě
c) majitel psa musí být členem německého klubu
KSA - KLUBOVÝ VÍTĚZ - je potřeba získat 3 kartičky na klubové výstavě.
MAĎARSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (MEOE)
a) 3x titul HPJ (Hungaria Prima Junior) ze třídy mladých (do 18 měsíců)
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy
Diplomy vyřizuje: MEOE, Tétényi út. 128/b-130, H-1116 Budapest, Hungary. Zasílá se: originál karet HPJ, kopie rodokmenu a kopie posudků.
MAĎARSKÝ ŠAMPION (MEOE)
a) 4x CAC z mezitřídy nebo třídy otevřené
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
Diplomy vyřizuje: MEOE, Tetényi ut. Budapest. Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.
MAĎARSKÝ GRAND ŠAMPION (MEOE)
a) 3x CAC výhradně ze třídy šampionů a nejméně 1x BOB
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
Diplomy vyřizuje: MEOE, Tetényi ut. Budapest. Zasílá se: originál karet CAC + BOB, kopie rodokmenu a kopie posudků.
MAĎARSKÝ SHOW ŠAMPION (MEOE)
a) 6x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 3x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den!
Diplomy vyřizuje: MEOE, Tetényi ut. Budapest. Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.
MAĎARSKÝ ŠAMPION VETERÁNŮ (MEOE)
a) 3x vítězství ze třídy veteránů "CAC veterán"
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x CAC musí být z mezinárodní výstavy nebo klubové
Diplomy vyřizuje: MEOE, Tetényi ut. Budapest. Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.
SLOVINSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (KZS)
a) 3x titul Vítěz mladých ze třídy mladých, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 24 měsíců psa
b) od tří různých rozhodčích !
c) 1x z výstavy mezinárodní
Diplomy vyřizuje: Kinoloska Zveza Slovenije, Ilirska 27, Slo - 61000, Ljubljana, Slovenia. Zasílá se: originál karet vítěze mladých, kopie rodokmenu a kopie posudků.
SLOVINSKÝ ŠAMPION (KZS)
a) 4x CAC Slovinska
b) od čtyř různých rozhodčích !
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
Diplomy vyřizuje: Kinoloska Zveza Slovenije, Ilirska 27, Slo - 61000, Ljubljana, Slovenia. Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.
CHORVATSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (HKS)
a) 3x titul Prvak mladich ze třídy mladých, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 18 měsíců psa
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) typ výstavy není určen
Diplomy vyřizuje: Hrvatski kinološki savez, Illica 61, HR-1000 Zagreb, Croatia. Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.
CHORVATSKÝ ŠAMPION (HKS)
a) 4x CAC
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
Diplomy vyřizuje: Hrvatski kinološki savez, Illica 61, HR-1000 Zagreb, Croatia. Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.
RUMUNSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (A.Ch.R.)
a) 3x titul Prvak mladich ze třídy mladých
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) 1x z výstavy mezinárodní
Diplomy vyřizuje: Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.
RUMUNSKÝ ŠAMPION (A.Ch.R.)
a) 4x CAC
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy;
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
Diplomy vyřizuje: AChR, Rumunsko. Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.
ŠAMPION SAN MARINA (KCSM)
a) 2x CAC bez dalších podmínek
b) CAC se zadává jen ve třídě otevřené!
c) San Marino pořádá ročně jen jednu mezinárodní výstavu.
Diplomy vyřizuje: Kennel Club San Marino, Via F. Fiori 27, 47895 Domagnano, Republica San Marino. Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu .
JUNIOR ŠAMPION LUCEMBURSKA (UCHL )
a) 1x vítězství na mezinárodní výstavě ve třídě mladých (CACIB Luxembourg)
Diplomy vyřizují na výstavě v Lucemburku na počkání nebo dodatečně: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage - Luxembourg
Dokládá se: kopie karty junior šampiona, kopie rodokmenu, poplatek (15 EUR v roce 2003) uhradit poštovním šekem na konto: 131622-90 nebo mezinárodní poštovní poukázkou: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage.
Pozn: Na výstavě v Lucemburku lze šampionát zaplatit hotově v EUR, nutno přiložit kopii PP.
ŠAMPION LUCEMBURSKA (UCHL )
a) 2x CAC ze třídy otevřené od dvou různých rozhodčích, minimálně 1 CAC musí být z mezinárodní výstavy, druhý může být z výstavy klubové
b) nebo 1x CAC získaný na mezinárodní výstavě ve třídě šampionů
Diplomy vyřizuje: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage - Luxembourg
Zasílá se: kopie karet CAC, kopie rodokmenu, poplatek 600 LUF(20 EUR v roce 2003) uhradit poštovním šekem na konto: 131622-90 nebo mezinárodní poštovní poukázkou: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage.
Pozn: Na výstavě v Lucemburku lze šampionát zaplatit hotově v EUR, nutno přiložit kopii PP a diplomu šampionátu dospělých. Diplom dojde poštou. Juniorský diplom tisknou na počkání.
ŠAMPION BELGIE ( SRSH )
a) 4x CAC, který se zadává ve třídě otevřené i šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok
c) CAC získaný na výstavě organizované Royal Society St. Huberts platí za dva (ale ne vícekrát než jednou!)
Pozn.: pozor, organizátorů výstav je více!
ŠAMPION ITÁLIE
CAC se zadává pouze ve třídě otevřené
ŠAMPION FRANCIE
CAC se zadává pouze ve třídě otevřené