Představení novely zkušebního řádu IPO

07.01.2012 13:02

Na základě schválení předsednictvem FCI a VDH, bude nový zkušební řád IPO (dále jen ZŘ IPO) platit od 1.1.2012. Zkušební řád IPO a ZŘ VDH byl upraven, výsledkem je nyní obsahově jednotný Mezinárodní zkušební řád. Od roku 2012 nebudeme zkouškám říkat SchH ani VPG, ale jednotné zkoušky IPO.

Hlavní změny ,které mohou psovody zajímat :

Připouštěcí ustanovení :

 • předpokladem pro start na zkouškách, je mít složenou zkoušku BH, která je povinná
 • pes může v jednom dnu skládat pouze jednu zkoušku
 • vyjímkou jsou zkoušky BH a IPO1 nebo BH a FH1, tyto zkošky může pes skládat v jednom dnu

Diskvalifikace : změna

 • u všech druhů diskvalifikace jsou odebrány všechny body, tedy i ty do té doby získané
 • u každé diskvalifikace musí být zapsán její důvod

Psovod :

 • v průběhu přezkoušení psa se psovod pohybuje sportovně
 • při přezkoušení psa platí, že pomoc psovoda znehodnocuje výkon psa

Hlavní změny :

 • rozhodčí v jednom dnu může posoudit maximálně 36 oddílů
 • zkouška (IPO) A 1-3 se provádí bez pachových prací, je třístupňová
 • FPr 1-3 pachové práce oddílu "A"      zkoušky IPO 1-3
 • UPr 1-3 poslušnost oddílu "B"           zkoušky IPO 1-3
 • SPr 1-3 obrana oddílu "C"                 zkoušky IPO 1-3
 • IPO ZTP Mezinárodní zkouška pro účely chovnosti
 • IPO V je v mezinárodním zkušebním řádu nejnižší stupeň - předzkouška ( není povinná )
 • pro zkoušku ( BH ) platí zvláštní ustanovení
 • minimální počet účastníků je stanoven na čtyři,což platí i při skládání zk.BH
 • oproti bývalému SchH nyní platí, že ke splnění zkoušky stačí 70% v každé disciplíně a pes je připuštěn k vyššímu stupni

Zkouška IPO ZTP :

Oddíl "A"  100 bodů     Stopa jako u IPO1

Oddíl "B"  100 bodů   

 • ovladatelnost na vodítku jako u IPO 1-3
 • odložení v sedě za pochodu
 • odložení vleže s přivoláním
 • aport volný
 • skok přes překážku
 • odložení

Oddíl "C"  100 bodů

 • vystavení a vyštěkání
 • přepadení psovoda za postupu
 • útok na psovoda a psa
 • boční doprovod

Zkouška IPO V zůstala bez změny

 

 

 

 

 

                                  

zkušební řády

01.10.2018 20:16
Mezinárodní zkušební řád IGP platný od 1. 1. 2019 - rozšířená verze ke stažení MEZINÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD IGP 2019 (2667.17 kB  
14.09.2015 16:10
NZŘ ZZO 1.doc (26 kB) NZŘ ZZO2 .doc (26624) NZŘ  ZZO3NZŘ ZZO 3.doc (27136)