Závěry z doškolení pro posuzování pro rok 2011 - IPO

05.11.2011 07:57

poslušnost IPO

Obecně
- Cvik je třeba hodnotit jako celek a nesoustředit se jenom na součet dílčích srážek
- Je třeba upřednostnit radostné a ochotné provedení
- Výrazná pomoc tělem je závažnější nedostatek než povel navíc
- Psovod by měl chodit vzpřímeně a nedívat se na psa
- Nepřirozený pohyb rukama snižuje známku
- Povel navíc snižuje známku až na dobře
- Dva povely navíc až na nedostatečně
- Nesplnění cviku ani na třetí povel – anulace cviku
- Při odložení za chůze opuštění místa o více jak 3 kroky – anulace a neprovádí se ani přivolání, do 3 kroků až nedostatečně ( z bodů na odložení ), přivolání se provádí
- Přivolání – při opuštění místa psovoda - rozlišit zda bylo opuštěno z důvodu donucení psem \kontakt při doběhu\ nebo za účelem ovlivnit výkon, v takovém případě nedostatečně až anulace ( podle provedení)

APORT
- Dát psu aport před odhozením – anulace
- Jakákoliv motivační příprava před odhozením snižuje známku o jeden až dva stupně podle provedení
- Opustí-li psovod své místo před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně, při větším opuštění až anulace ( ne při vynuceném opuštění kontaktem )
- při opakování aportu cvik začíná znovu, ale chyby při přípravě a odhození se již započítávají

VYSÍLÁNÍ
- pomoc (směrování, příprava) před značkou snižuje známku, na značce až nedostatečně
- rozběhnutí psa až o dva stupně dolů


DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ
- lehni, zůstaň – povel navíc
- opustí-li místo více jak o 3 metry – anulace( důležité dodržet ustanovení ZŘ po 4 cviku dílčí hodnocení)
- postihnout neklid při střelbě


 


Při posuzování cviků se zaměřit na


ZÁKLADNÍ POSTOJ
- pes sedí v ZP těsně, přímo, klidně a soustředěně ( pozorně)
- všechny cviky začínají a končí v základním postoji
- konečný ZP nemusí být současně začínající dalšího cviku
- nutné dodržet vždy 3 vteřiny


OVLADATELNOST
Posuzovat především
- přímý, klidný, pozorný ZP
- radostné, pozorné a klidné sledování
- správná, korektní pozice u nohy
- pomáhání psovi psovodem
- projev při střelbě
- pozorné a těsné obraty
- přesné, jisté, přímé a rychlé usednutí
- chování ve skupině
- konečný ZP


ODLOŽENÍ VSEDĚ
- ZP
- Radostné,klidné a pozorné sledování
- Rychlé a správné zaujetí polohy bez pomoci psovoda
- Klidné sledování při vzdalování se a návratu psovoda
- ZP


ODLOŽENÍ VLEŽE S PŘIVOLÁNÍM
- ZP
- Radostné, klidné a pozorné sledování
- Rychlé a správné zaujetí polohy bez pomoci psovoda
- Pozorné a klidné sledování při vzdalování se psovoda
- Rychlé, radostné a okamžité přiběhnutí bez změny způsobu pohybu
- Těsné,přímé a bezkontaktní předsednutí
- Rychlé, těsné k noze
- ZP

ODLOŽENÍ VESTOJE S PŘIVOLÁNÍM
- ZP
- Radostné, klidné a pozorné sledování
- Rychlé a správné zaujetí polohy bez pomoci psovoda
- Pozorné a klidné sledování při vzdalování se psovoda
- Rychlé, radostné a okamžité přiběhnutí bez změny způsobu pohybu
- Těsné,přímé a bezkontaktní předsednutí
- Rychlé, těsné k noze
- ZP


APORT
- Příprava na cvik
- ZP
- Klid při odhození aportu
- Radostný a cílevědomý pohyb k aportu
- Bezprostřední a jisté uchopení aportu
- Radostný a cílevědomý návrat
- Upuštění, překusování a hraní si s aportem
- Rychlé, těsné, bezkontaktní předsednutí
- Klidné, pevné držení, ochotné odevzdání po povelu
- Rychlé, těsné k noze
- ZP


APORT SKOKEM
- Příprava
- ZP
- Klid při odhození aportu
- Radostný a cílevědomý pohyb k aportu
- Silný – energický, bezkontaktní skok
- Bezprostřední a jisté uchopení aportu
- Radostný a cílevědomý návrat
- Silný – energický, bezkontaktní skok
- Upuštění, překusování a hraní si s aportem
- Rychlé, těsné, bezkontaktní předsednutí
- Klidné, pevné držení, ochotné odevzdání po povelu
- Rychlé, těsné k noze
- ZP

APORT ŠPLHEM
- Příprava
- ZP
- Klid při odhození aportu
- Radostný a cílevědomý pohyb pro aport
- Silné – energické překonání překážky
- Bezprostřední a jisté uchopení aportu
- Radostný a cílevědomý návrat
- Silné – energické překonání překážky
- Upuštění, překusování a hraní si s aportem
- Rychlé, těsné, bezkontaktní předsednutí
- Klidné, pevné držení, ochotné odevzdání po povelu
- Rychlé, těsné k noze
- ZP


VYSÍLÁNÍ VPŘED
- ZP
- Klidné pozorné sledování
- Vyslání
- Radostné a cílevědomé vzdalování se od psovoda v určeném směru
- Rychlé a správné provedení lehnutí
- Chování při příchodu psovoda
- Rychlé usednutí do ZP


DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ
- ZP
- Radostné,pozorné a klidné sledování
- Rychlé a správné zaujetí polohy lehni
- Klidné a jisté odložení
- Chování při střelbě
- Chování při příchodu psovoda
- Rychlé a přímé posazení po povelu
- ZP


obrana IPO

Vyhledání

Pes by měl obíhat zástěny rychle, těsně, pozorně, bez velkých oblouků.
Po oběhnutí zástěny musí pes při návratu nabíhat na psovoda a povel určený pro vyslání do dalšího směru musí přijít dříve než pes přeběhne osu postupu.
Pokud pes neoběhne zástěnu-ztráta 2 body. Pokud ji prověří (nakoukne) ale neoběhne, srážka 1 bod.
Opustí-li pes prostor pro vyhledání a ani na třetí povel se nedostane pod vliv psovoda, následuje celková diskvalifikace.
Pokud ztratí pes orientaci a je použit další povel k vyslání nebo přivolání, srážka 2 bodů.
Jestliže pes ztratí orientaci při vyslání na poslední maketu, psovod může použít další povel pro vyhledání figuranta. Podaří-li se pak psu figuranta najít a zůstane-li u něj, hodnotí se vyhledání nedostatečně, v opačném případě diskvalifikace oddílu C.
Přivolá-li psovod psa k noze během průzkumu, je tento cvik hodnocen maximálně nedostatečně. Přivolá-li psa k noze mezi předposlední a poslední zástěnou (pátá a šestá vyštěkávací), diskvalifikace oddílu C.

Hodnotit: - rychlost
               - těsnost obíhání
               - ochotu vracet se k psovodovi
               - prověřování
               - celkovou ovladatelnost

Vystavení - vyštěkání

Pes musí začít štěkat ihned po příchodu k figurantovi. Pokud nezačne do 5 vteřin, nehodnotí se vyštěkání, ale pouze vystavení.
Vyštěkání musí být vytrvalé a soustředěné bez zbytečných přestávek. Vystavení musí být těsné, pozorné, ale nekontaktní, vzdálenost by neměla být větší než jeden krok.
Odběhne-li pes od figuranta před tím, než vydá rozhodčí pokyn psovodovi k opuštění středové osy, může psovod dodatečným povelem usměrnit psa k figurantovi (psovod nesmí nechat psa dojít až k sobě). Provede-li v tomto případě pes cvik vystavení – vyštěkání , je tento hodnocen, ale již ve známce nedostatečné (+ další ztráty za další chyby).
Pokud ani po dodatečném povelu se nepodaří psa k figurantovi usměrnit, následuje diskvalifikace oddílu C.
Pokud pes opakovaně opustí figuranta, a to o více jak 5 kroků  –  diskvalifikace oddílu C.
Vzdálí-li se pes od figuranta po pokynu rozhodčího psovodovi k opuštění středové osy, a to do vzdálenosti 10 kroků, následuje diskvalifikace oddílu C.
Použije-li psovod dodatečný povel k ovlivnění psa po opuštění středové osy – diskvalifikace oddílu C.
V případě, že pes napadne a zůstane na rukávu až do povelu pro odvolání, následuje srážka 9 bodů. V tomto případě je povolen jeden povel na odvolání, ne na pouštění, ale až po pokynu rozhodčího. Nechá-li se pes odvolat, pokračuje se v provádění obrany, jinak následuje celková diskvalifikace. Při použití povelu pro puštění – diskvalifikace oddílu C.
Pokud se pes omylem při odvolání přiřadí k rozhodčímu, platí pravidlo pro odvolání,
Tj.: první dodatečný povel- srážka až 2 bodů
druhý dodatečný povel – srážka až 4 bodů
Pokud se pes zařadí k noze psovoda před pokynem rozhodčího pro odvolání, hodnotit maximálně nedostatečně.
Nereaguje-li pes ani na třetí povel – celková diskvalifikace.

Hodnotit: - okamžitý začátek štěkání
               - vytrvalost štěkání
               - pevnost vystavení
               - pozornost
               - vzdálenost od figuranta
               - nekontaktní provedení
               - ochotné odvolání


Pokus o útěk figuranta

Cvik začíná již přesunem do oblouku, odkud pes provádí zadržení. Při odvádění na určené místo jde pes klidně vedle psovoda (jako při poslušnosti), po zastavení sám usedá a po třech vteřinách jej psovod pokládá. Možné chyby v této fázi cviku se promítají do hodnocení útěku.
Psovod se nenaklání, nenatáčí, ani jinak psovi nepomáhá.
Pokud pes během přechodu na určené místo uteče, psovod se zastaví a povelem psa přivolá
První povel – srážka 2 body
Druhý povel – srážka 4 body
Třetí povel – srážka 6 bodů
Nepřivolá-li psa ani na třetí povel - celková diskvalifikace.
Pokud pes v této situaci figuranta napadne – celková diskvalifikace.
Pokud pes nevydrží hlídat a odejde k figurantovi, psovod vystoupí na místo, kde psa odkládal a přivolá jej. V tomto případě se cvik opakuje, ale není hodnocen. V obraně se však pokračuje.
Pokud ani při opakování nevydrží pes hlídat a opět uteče k figurantovi – diskvalifikace oddílu C.
Pokud pes nevydrží hlídat, uteče k figurantovi a napadne ho, celková diskvalifikace.
Nezadrží-li pes figuranta po útěku do vyznačené vzdálenosti – diskvalifikace oddílu C.

Hodnotit: - ukázněnost na začátku cviku
               - vytrvalost sledování po odložení
               - razantní zákrok
               - plný,klidný a pevný zákus
               - ochotné a čisté pouštění bez překusů
               - pozorné střežení


Obrana při hlídání

Dodržet dobu hlídání alespoň 5 vteřin. Po útoku figuranta vyžadovat dostatečně dlouhý a energický boj vedoucí ke skutečnému prověření.
Pes má ihned zabránit útoku razantním nástupem do figuranta s energickým zákusem.
Zákus má být plný, pevný a klidný. Zákus by neměl polevit ani ve fázi zatížení. ( Nesmí být patrné povolení v zákusu ani v tlaku figuranta, ani při úderech obuškem.)

Hodnotit: - pozorné střežení
               - razantní nástup
               - plný, klidný a pevný zákus
               - reakci na fázi tlaku figuranta
               - okamžitou reakci na puštění
               - ochotné a čisté pouštění bez překusů
               - soustředěné nekontaktní dohlídání
               - ochotné odvolání


Zadní doprovod

Od psa se vyžaduje ukázněná chůze u psovoda s naprostou koncentrací na figuranta. Do hodnocení se musí promítnout jakákoliv pomoc od psovoda stejně tak jako nedodržení předepsané vzdálenosti ( 5 kroků ). Pokud se pes při tomto cviku vzdálí od psovoda a to i v případě, že se dostane až k figurantovi, následuje od rozhodčího zastavení a psovod má 3 možnosti psa odvolat zpět k noze. Podaří-li se psa odvolat, pokračuje se v zadním doprovodu, ale tento cvik již není hodnocen (O bodů). Opakuje-li se vzdálení se psa od psovoda, následuje diskvalifikace oddílu C. Nepodaří-li se psa přivolat, aby bylo možné pokračovat, následuje celková diskvalifikace. Pokud pes figuranta napadne, následuje celková diskvalifikace.

Hodnotit: - ukázněnou chůzi
               - plné soustředění na figuranta
               - dodržení vzdálenosti


Přepad při doprovodu

Na pokyn rozhodčího podnikne figurant útok na psa. Pes musí ihned reagovat razantním zákrokem s energickým, plným a pevným zákusem znemožnit figurantovi útok. Ve fázi prověření nesmí pes v nastalém tlaku reagovat a musí setrvat v energickém, plném a pevném zákusu až do fáze pouštění. Ve fázi pouštění musí pes ihned zareagovat, rukáv čistě pustit a dále pozorně střežit figuranta. Nechá-li se pes ovlivnit figurantem a selže v boji, následuje diskvalifikace oddílu C. Cvik končí bočním doprovodem a předáním figuranta rozhodčímu. Nedostatky v bočním doprovodu se promítají do hodnocení přepadu při doprovodu.

Boční doprovod

Při bočním doprovodu jde pes ukázněně mezi psovodem a figurantem s naprostou koncentrací na figuranta. Napadne-li pes figuranta, psovod musí zůstat stát v základním postoji a povelem (k noze) ovlivnit psa, aby pustil figuranta a ukázněně se vrátil k psovodovi, aby mohlo být pokračováno v bočním doprovodu. Použije-li povel na puštění, následuje diskvalifikace oddílu C. Nepustí-li pes ani na 3. povel, následuje celková diskvalifikace. Pustí-li pes a je možné pokračovat, přísluší srážky:
1. povel – až 3 body
2. povel – až 6 bodů
3. povel - až 9 bodů

Opakuje-li se napadení figuranta, následuje celková diskvalifikace.
Po odevzdání figuranta rozhodčímu, po cviku přepad při doprovodu, vyzve rozhodčí psovoda, aby se přesunul na stanoviště pro další cvik a teprve po odchodu psovoda odchází figurant.

Útok na psa z pohybu

Psovod odchází s neupoutaným psem. Pokud je pes při odchodu těžce zvladatelný, může psovod použít maximálně 3 povely (2 dodatečné), v tom případě je hodnocení sníženo – 1.dodatečný povel až 2 body, 2. dodatečný povel až 4 body. Nedokáže-li psovod dovést psa na stanoviště ani s použitím 3 povelů následuje celková diskvalifikace.V případě, že je pes vyslán na figuranta před pokynem rozhodčího anebo sám uteče, je cvik hodnocen v rámci známky nedostatečné. Pokud pes neběží přímo na figuranta, ale na rozhodčího, může být sníženo hodnocení až na nedostatečně (podle toho jak se pes dokáže rychle zorientovat a jak mu musí v této orientaci pomoci figurant).

Hodnotit: - ukázněný odchod
               - klid před vysláním
               - razantní střet
                 plný klidný a pevný zákus
              - reakci na fázi tlaku
              - okamžité a čisté pouštění bez překusů
              - soustředěné nekontaktní dohlídání


Obrana při hlídání

Dodržet dobu hlídání alespoň 5 vteřin. Po útoku figuranta vyžadovat dostatečně dlouhý a energický boj vedoucí ke skutečnému prověření.
Pes má ihned zabránit útoku razantním nástupem do figuranta s energickým zákusem. Zákus má být plný, pevný a klidný. Zákus by neměl polevit ani ve fázi zatížení. ( Nesmí být patrné povolení v zákusu ani v tlaku figuranta, ani při úderech obuškem.)

Hodnotit: - pozorné střežení
               - razantní nástup
               - plný, klidný a pevný zákus
               - reakci na fázi tlaku figuranta
               - okamžité a čisté pouštění bez překusů
               - soustředěné nekontaktní dohlídání
               - ochotné odvolání

Boční doprovod

Obrana při hlídání končí opět bočním doprovodem. Hodnotit jak již bylo popsáno s tím, že se liší v odevzdání figuranta. Rozhodčí vyzve psovoda po odevzdání figuranta, aby poodešel a upoutal psa na vodítko. Pak teprve odchází figurant.Stane-li se, že pes v této fázi napadne, platí možnost 3 povelů k noze s následnou penalizací.
1. Povel srážka až – 3 body
2. Povel srážka až - 6 bodů
3. Povel srážka až - 9 bodů
Nepustí –li pes ani na 3.povel následuje celková diskvalifikace stejně tak při opakovaném napadení.Obecně platí :

Používání povelů při pouštění na obraně v IPO je na vůli psovoda zda použije povel nebo oslovení psa jménem – kombinace je možná bez penalizace.

Utrhne-li se pes při nástupu do zákroku a okamžitě pokračuje dalším nástupem - je tento cvik hodnocen ve známce uspokojivé ( ne při selhání)

Opustí –li pes figuranta o více než 10 kroků – diskvalifikace oddílu C.

Použije-li psovod povel k setrvání u figuranta – diskvalifikace oddílu C.

Jakýkoliv fyzický kontakt vedený tak , aby se jím zabránilo chybě může vést k diskvalifikaci oddílu C.

Nezadrží-li pes na útěku figuranta do požadované vzdálenosti – diskvalifikace oddílu C.

Selže-li pes v boji – nechá se figurantem vytlačit – diskvalifikace oddílu C.

Dostane-li se pes z vlivu psovoda – celková diskvalifikace.

Nepustí-li pes figuranta ani na 3. povel – celková diskvalifikace.

Kousne-li pes mimo ochranný rukáv – celková diskvalifikace.